DLA Piper största advokatbyrån i Norden efter samgående med den ledande danska byrån LETT

Idag meddelas att den ledande danska advokatbyrån, LETT, i slutet av maj 2017 går upp i den globala byrån DLA Piper. Detta innebär att DLA Piper blir den största advokatbyrån i Norden, med över 600 anställda och därmed den första globala advokatbyrån med heltäckande närvaro i Norden.

DLA Piper är idag den största globala byrån i Sverige, och med införlivandet av LETT blir man också den största byrån i Norden med över 370 jurister i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Efter samgåendet blir man också den ledande M&A-byrån i Norden, med flest hanterade transaktioner 2016 enligt MergerMarket.

– Det blir allt viktigare för globala företag att ha närvaro i Norden. Nu kan vi möta de krav klienter har på en gemensam process, samordnad hantering och en kontakt för hela regionen. Vi får också större möjligheter att attrahera den bästa kompetensen och bredda vårt tjänsteutbud, säger Gustaf Reuterskiöld, Country Managing Partner på DLA Piper.

DLA Pipers strategi är att erbjuda en komplett portfölj av affärsjuridisk rådgivning och ha en heltäckande närvaro i de viktigaste affärsregionerna världen över. Som en del av den nordiska strategin integrerades det svenska kontoret med DLA Piper den 1 februari 2016 då även den finska byrån Peltonen LMR gick upp i DLA Piper. Genom integrationen med LETT blir det nordiska erbjudandet nu heltäckande.

Byrån har, efter integrationen, kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Århus med sammanlagt 370 jurister. Man stärker i och med detta helhetserbjudandet inom affärsjuridisk rådgivning och får ytterligare omfattande erfarenhet inom sektorer som finansiella tjänster, teknologi, energi, fastigheter samt infrastruktur och bygg. Den nordiska regionen kommer att ledas av Nordic Board och bli en del av DLA Pipers EMEA-grupp.

– En nyckelfaktor i vår strategi är att verka i alla stora världsekonomier och andra viktiga marknader där våra klienter är baserade eller har sina affärer. Tillsammans rankas de nordiska länderna som en G20-ekonomi och är även hemvist för ett antal stora internationella bolag, säger Simon Levine, global CEO på DLA Piper.

Contacts