Elfrida arbetar främst med kommersiella tvister framförallt i domstolsprocesser. Hon har även erfarenhet av bolagsrättsliga frågor.