Erik Andreasson har huvudsaklig inriktning mot insolvensrätt. Han har omfattande erfarenhet av såväl konkurser, företagsrekonstruktioner och likvidationer. Erik åtar sig också uppdrag som konkursförvaltare och likvidator. Vidare agerar Erik rådgivare åt globala finansbolag, banker och andra klienter avseende kommersiella avtal rörande bland annat finansiering och säkerheter.