Mathias Berggren är ansvarig för private equity-avdelningen i Sverige. Han är verksam inom områdena företagsöverlåtelser, riskkapital och bolagsrätt med särskild inriktning på teknologi, media och life sciences. Klienterna är i huvudsak riskkapitalbolag, entreprenörsdrivna företag samt ledande medie- och teknologiföretag.

Mathias fokuserar sin verksamhet på att strukturera och förhandla svenska och internationella transaktioner, refinansieringar, riskkapitalinvesteringar och omstruktureringar. Hans klienter är i huvudsak riskkapitalbolag, entreprenörsdrivna företag samt ledande medie- och teknologiföretag.