Daniel Bergstedt arbetar främst med frågor rörande behandling av personuppgifter och dataskydd. Daniel arbetar även med kommersiella avtal och frågor kopplade till immateriella rättigheter samt IT och teknologi.