Anna Berntorp arbetar i huvudsak med aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser och bolagsrättslig rådgivning. Anna har erfarenhet av börsintroduktioner samt kapitalanskaffningar och bolagsstyrning i såväl privata som börsnoterade bolag. Därutöver biträder Anna regelbundet klienter med löpande aktiemarknadsrättslig rådgivning, exempelvis informationsgivning och insiderfrågor samt rapporteringsskyldighet. Anna har även undervisat i bolagsrätt vid Stockholms universitet.