Erik Björkeson har mer än 22 års erfarenhet av att arbeta med nationell och internationell skatterätt. Erik arbetar omfattande med internationell bolagsbeskattning och har stor erfarenhet av att arbeta med alla frågor om gränsöverskridande transaktioner.

Erik arbetar även med struktureringar av investeringar in i Sverige.