Annika Blomqvist arbetar i huvudsak med offentlig upphandling och Life Sciences.

Annika har erfarenhet av regulatoriska frågor för Life Sciences-sektorn, upprättande och rådgivning gällande avtal såsom avtal om kliniska studier och avtal med uppdragsforskningsföretag. Annika bistår klienter inom läkemedels- och medicinteknikbranschen liksom klienter inom t.ex. IT- och byggsektorn.

När det gäller offentlig upphandling har Annika erfarenhet av hela upphandlingsprocessen och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Annika bistår med rådgivning vid utformande av förfrågningsunderlag eller anbud, i processer inför domstol samt i avtalsrättsliga frågor samt även i ärenden gällande begäran om offentliga handlingar och sekretess. Annika håller också utbildningar inom offentlig upphandling.

Annika är även aktiv i byråns life sciencesgrupp samt i vår upphandlings- och konkurrensrättsgrupp.