Mats Borgström är specialiserad inom arbetsrätt och processrätt. Mats har drygt 25 års erfarenhet av arbetsrätt och är ansvarig för byråns arbetsrättsgrupp. Inom detta område biträder han svenska och internationella företag vid organisationsförändringar, överlåtelse av verksamhet och, i samband därmed, fackliga förhandlingar.

En stor del av Mats arbete ägnas åt arbetsrättsliga processer i Arbetsdomstolen och kommersiella tvister i allmän domstol och i skiljenämnd.

Mats är ordförande för byråns arbetsrättsgrupp och medlem i styrelsen.