Anna Jussil Broms är främst inriktad på kommersiella avtal som avseende IT, teknologi, immateriella rättigheter, sport, media, franchise och distribution. Anna företräder såväl större globala koncerner som små och medelstora företag.

Anna bistår klienter med komplexa avtal som rör bl.a. licensiering av mjukvara, distribution, cloud computing, sociala medier, personuppgifter och e-handel. Hon har även omfattande erfarenhet av registrering, licensiering och tvister relaterad till immateriella rättigheter samt regulatoriska frågeställningar och processer på media- och telekomområdet. Hon är även aktiv inom byråns corporate-grupp med fokus på företagsförvärv och samarbeten.

Enligt Legal 500 2015 IT and Telecoms anses Anna ha en "modern pragmatic view of the industry".