Arthur Csatho är huvudsakligen verksam inom branscherna försäkring, finans, värdepappershandel, IT och logistik. Han arbetar främst med avtalsfrågor, företagsförvärv, regulatoriska frågor och tvister, ofta med gränsöverskridande inslag.

Arthur har studerat och praktiserat i bland annat London och USA, och biträder både svenska och internationella klienter. Arthur anordnar regelbundet skräddarsydda utbildningar och seminarier för klientföretag.