Katarina Dahlkvist arbetar med allmän fastighetsjuridik, främst med inriktning på kommersiell hyresrätt, fastighetstransaktioner och nyttjanderätter. Katarina företräder både hyresvärdar och hyresgäster i avtalsfrågor samt tvister. Katarina har även erfarenhet av transaktioner och utveckling inom energifrågor, såsom vindkraft.