Jessica Ehrling arbetar med företagsförvärv, riskkapital och allmän bolagsrätt. Jessica har erfarenhet av att samordna såväl nationella som gränsöverskridande transaktioner inom en rad olika branscher.

Jessica arbetar i huvudsak med investeringar inom vindkraft, teknologi och fastighetstransaktioner. Jessica är även studentansvarig på byrån och håller föreläsningar i bolagsrätt och juridisk engelska.