Mats Eriksson arbetar huvudsakligen med kommersiell hyresrätt, fastighetstransaktioner, nyttjanderätter samt med allmän fastighetsjuridik.

Vidare arbetar Mats med energifrågor och har stor erfarenhet av transaktioner och utveckling inom bland annat vindkraft och fjärrvärme.