Richard Folke arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser och investeringar. Richard har omfattande erfarenhet av börsnoteringar, emissioner i börsnoterade bolag av olika slags finansiella instrument såsom aktier och obligationer och offentliga uppköpserbjudanden.

Därutöver lämnar Richard också löpande rådgivning till klienter avseende hantering av insiderfrågor och rapporteringsfrågor så som t.ex. flaggning och insynsanmälningar avseende noterade bolag.