Erik Forsin biträder klienter i såväl kommersiella tvister i domstol som i svenska och internationella skiljeförfaranden. Erik har särskild erfarenhet av civilprocessuella säkerhetsåtgärder och olika verkställighetsfrågor.

Härutöver har Erik också erfarenhet av allmän bolagsrätt och företagsförvärv.