Anna Grahn har omfattande erfarenhet av konkurser samt åtar sig löpande uppdrag som likvidator. Anna biträder klienter med rådgivning inom obestånd, rekonstruktion, exekution samt företräder borgenärer med kunder med obeståndsproblem.

Anna är också verksam inom byråns verksamhetsgrupp för corporate och M&A där hon exempelvis biträder klienter med bolagsfrågor, företagsförvärv och kommersiella avtal.