Fredrik Gustafssons specialområden är skatte- och förvaltningsrätt. På skattesidan har han särskilt inriktat sig på incitamentsprogram, på strukturering av fastighetstransaktioner samt på mervärdesskatt. Han har genomfört ett stort antal incitamentsprogram för noterade och onoterade bolag samt en lång rad fastighetstransaktioner.

Fredrik har även stor erfarenhet av processer, särskilt avseende skattefrågor.