Magnus Hagevi är advokat och har mer än femton års erfarenhet inom skatterätten och är främst inriktad på svensk och internationell företagsbeskattning. Men även skattefrågor för ägarledda företag och processer ingår i hans verksamhet.

Magnus medverkar regelbundet vid företagsförvärv och andra M&A-uppdrag. Han har särskild erfarenhet av försäkringsföretag.