Kent Hägglund har stor erfarenhet inom konkurs- och obeståndsrätt och har vunnit erkännande som sådan expert i Legal 500 och andra publikationer. Utöver rollen som ombud i skiljedoms- och domstolsprocesser inom civilrätten har Kent i mer än 25 år löpande företrätt parter i immaterialrättsliga processer.

Kent har även omfattande erfarenhet av bolagsrätt innefattande lång erfarenhet av företagsförvärv. Han har tjänstgjort som styrelsesekreterare för noterade bolag och som ordförande vid bolagsstämmor.

Kent ansvarar för byråns rekonstruktion- och obeståndsgrupp i Sverige.