Douglas Hamilton biträder klienter i kommersiella tvister och uppträder som ombud i såväl domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden.