Victoria Harold arbetar med allmän fastighetsrätt, främst med inriktning på fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt och nyttjanderätter.