Joakim Hedström är konkursförvaltare och åtar sig uppdrag som likvidator. Han biträder även klienter med rådgivning inom obestånd, företagsrekonstruktioner, exekution och säkerhetsrätter samt företräder han borgenärer som har kunder med obeståndsproblem och gäldenärer som befaras vara på obestånd.