Anna-Maria Heidmark arbetar huvudsakligen med bolags- och aktiemarknadsrätt samt M&A. Hon har omfattande erfarenhet av noteringar, kapitalanskaffningar och företagsförvärv.

Därutöver biträder Anna-Maria klienter i arbetsrättsliga frågor, innefattande bland annat omorganisationer, uppsägningar och anställningsavtal.