Ellinor Heiroth arbetar främst med entreprenadrätt, konsulträtt och fastighetstransaktioner. Utöver detta är Ellinor verksam inom byråns processgrupp där hon är inriktad på fastighetsrättsliga tvister både i allmän domstol och inför skiljenämnd.