Erik är biträdande jurist och är verksam i byråns corporate-grupp där han främst arbetar med företagsförvärv och allmän bolagsrätt.