Peter Ihrfelt arbetar främst med företagsförvärv och riskkapital. Peter har stor erfarenhet av såväl nationella som gränsöverskridande transaktioner och investeringar inom en rad olika branscher och han arbetar regelbundet som juridisk och strategisk rådgivare för entreprenörsföretag.

Peter har dessutom en mycket omfattande erfarenhet av investeringar inom vindkraft och andra förnyelsebara energikällor.

Peter är medlem i styrelsen för byrån och är ordförande för vår energigrupp.