Katarina Jakobsson företräder svenska och internationella låntagare, banker och andra finansiärer samt PE-bolag. Hon arbetar främst med låne- och förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och projektfinansiering.