Mats Jansson är i huvudsak verksam inom områdena företagsöverlåtelser, bolagsrätt och kommersiella avtal. Utöver detta så arbetar Mats även bland annat med ägarfrågor, upprättande av incitamentsprogram, immaterialrätt och arbetsrätt. Klienterna består av såväl svenska som internationella företag av varierande storlek, såsom private equity-företag, ägarledda företag och börsbolag.