Annie Johanssons specialområden är stiftelse- och föreningsrätt. Hon arbetar även med försäkrings- och återförsäkringsfrågor. Därutöver är hon regelbundet verksam i Life Science-gruppen med marknadsrättsliga och regulatoriska frågor inom läkemedelsbranschen, bl.a. är hon sekreterare i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation (NBL) – ett egenåtgärdssystem inom läkemedelsindustrin. Annie föreläser även regelbundet om läkemedelsbranschens etiska regelverk.