David Johansson arbetar främst med försäkrings- och återförsäkringsfrågor samt tvistelösning. Han biträder svenska och internationella klienter i kommersiella tvister inom ett flertal sektorer, inklusive finansiella tjänster och entreprenad. Han lämnar också råd avseende försäkrings- och återförsäkringsfrågor.