Stefan Kamlin är verksam inom flera av byråns kompetensgrupper, främst tvistelösning, Corporate/M&A och fastighetsrätt.

Han är bl.a. specialiserad på bolags- och börsrättsliga frågor samt företagsöverlåtelser. Stefan är en av Sveriges främsta experter på tvångsinlösen av aktier, både som ombud och skiljeman. Han har även stor erfarenhet av andra typer av tvister som överlåtelse och värdering av företag och aktier.

Stefan är även specialiserad på fastighets- och hyresrätt samt fastighetsfinansiering. Han företräder löpande flera stora fastighetsägare och banker, både i transaktioner och i tvister.