Bengt Kärde har betydande erfarenhet av kommersiella tvister och skiljeförfaranden såväl som ombud och som skiljeman. Han är även aktiv inom Tvistelösningsgruppen.

Bengt har varit rådgivare i en mängd större transaktioner, främst inom finanssektorn.