Sofia Kax arbetar främst med företagsförvärv och fastighetstransaktioner, omstruktureringar och allmän bolagsrätt.