Ammar Khan fokuserar på företagsöverlåtelser, bolags- och allmän avtalsrätt och är även specialiserad i konkurrensrätt. Ammar biträder klienter i nationella och gränsöverskridande företagsöverlåtelser och med konkurrensrättslig rådgivning.