Jonas Kjellén åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare och likvidator samt biträder klienter med rådgivning i alla obeståndsrelaterade frågor.

Jonas är även verksam inom byråns verksamhetsgrupp för tvistelösning, inom vilken han biträder svenska och internationella klienter i kommersiella tvister i domstol och i skiljeförfaranden.