Petter Kjöllerström rådgiver regelbundet inhemska och internationella klienter avseende bolagstransaktioner, riskkapitalinvesteringar, fundraising, omstruktureringar, ägarfrågor och bolagsrätt samt upprättande och förvaltning av privata incitamentsprogram, både inhemska och med en internationell bolagsstruktur.