Mikael Kövamees har lång erfarenhet av bank- och finansieringsfrågor i alla former. Mikael har särskilt omfattande erfarenhet av s.k. asset finance, leasing och annan strukturerad finansiering.

Han har lett ett stort antal komplexa finansieringsaffärer såväl i Sverige som internationellt gällande bland annat tåg, flygplan, fartyg, infrastruktur och annan industriell utrustning, liksom beträffande projektfinansiering, factoring/ fordringsförvärv och exportfinansiering.

Mikael biträder också i frågor av bolagsrättslig och allmänt kommersiell natur, liksom inom tvistelösning.