Per Kronwall arbetar med entreprenad- och konsulträtt, samt skadestånds- och fastighetsrätt. Han är främst inriktad på entreprenadrättsliga tvister både i allmän domstol och inför skiljenämnd.

Per arbetar även med upprättande och förhandling av entreprenadavtal för större infrastruktur- och bostadsprojekt, samt löpande rådgivning i pågående entreprenader. Per har även erfarenhet av att arbeta med fastighetstransaktioner.