Blanka Kruljac-Rolén är specialiserad på bostadsrättsjuridik och föreningsrätt samt hyresrätt. Utöver detta arbetar Blanka med övrig fastighetsrätt och har stor erfarenhet av domstolsprocesser med inriktning på fastighetsrättsliga tvister i domstolar och hyresnämnder. Blanka är också likvidator för ett stort antal bostadsrättsföreningar med småhus som ombildas till äganderätt. Blanka har mångårig erfarenhet av kursverksamhet.

Blanka har en bakgrund från domstolar, bl.a. som tf. hyresråd i Stockholm. Hon har arbetat som förbunds- resp. chefsjurist på HSB Riksförbund. Blanka har deltagit som expert i flera statliga utredningar.