Jessica Lorne arbetar med olika typer av ärenden som involverar immaterialrätt, men är främst inriktad på marknadsrätt, konsumenträtt och varumärken.

Jessica är även aktiv i byråns Life Sciencesgrupp.