Bernt Magnusson arbetar huvudsakligen med frågor inom Litigation & Regulatory.

Han har drygt 25 års erfarenhet inom finansmarknadsrätt med inriktning på regelverksfrågor som rör värdepappersbolag, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och försäkringsförmedlare.