Anders Malmström är verksam inom områdena företagsöverlåtelser, fastighetsförvärv, riskkapital och bolagsrätt. Anders har omfattande erfarenhet av svenska och internationella förvärv, försäljningar, investeringar, samgående och fondstrukturer.

Anders är styrelseordförande i byrån och ordförande för både vår Svenska och Nordiska corporate grupp.

Anders är styrelseordförande i Ramundberget Alpina AB, Digital Inn AB, Good To Great Tennis AB samt styrelseledamot i KL Fastighet AB.