Christofer Morales arbetar med bostadsrättsjuridik och hyresrätt. Christofer har även stor erfarenhet av att arbeta med offentliga upphandlingar och biträder framförallt leverantörer men även upphandlande myndigheter med rättsliga utlåtanden, förhandlingar samt processer i domstol. Han skriver också artiklar i branschtidningar och håller seminarier inom offentlig upphandling.