Ulf Mullo har stor erfarenhet av arbete inom fastighetsjuridik med särskild inriktning på transaktioner och lokalhyresrätt. Han hanterar även fastighetsrättsliga tvister i domstolar och hyresnämnder.

Dessutom processar Ulf även i domstolar i olika affärsrättsliga tvister. Ulf är även specialiserad på obeståndsrättsliga frågor och har under ett flertal år hanterat rekonstruktioner och konkurser. Han företräder och är rådgivare till borgenärer som har kunder med obeståndsproblem.