Peter Näslund är delägare i byrån. Han arbetar inom vår corporate-grupp med framförallt förvärv och försäljning av bolag.

Dessutom arbetar Peter med aktiemarknadsrelaterade frågor och är ofta efterfrågad som rådgivare åt börsstyrelser.