Henrik Nobel arbetar med nationella såväl som internationella transaktioner ofta för multinationella bolag. Henrik arbetar främst med M&A, private equity, fastighetstransaktioner, etableringar och omstruktureringar samt allmän bolagsrätt. Henrik är ofta engagerad i globala transaktioner som innebär nära samarbete med olika DLA Piper kontor i flera länder runtom i världen.

Härtill har Henrik omfattande erfarenhet av att arbeta med bolag verksamma inom teknologi, telekommunikation och media, vilket inkluderar såväl start-ups, små och medelstora bolag såväl som större väletablerade bolag inom eCommerce, digital media och informationsteknologi.