Sanne Nordström arbetar huvudsakligen med allmän fastighetsrätt, miljörätt samt med större exploateringar. Sanne arbetar även regelbundet med entreprenadrätt och har erfarenhet av såväl tvistelösning som fastighetstransaktioner.