Peter Orander har mer än 35 års professionell erfarenhet av juridiskt arbete. Han ingår i vår tvistelösningsgrupp och arbetar även i byråns corporate-grupp. Peter arbetar med kommersiella avtal inom olika sektorer innefattande bl. a. distribution/franchising och med lösning av kontraktuella tvister i både domstolar och skiljenämnder.