Mehrnaz Pakgohar arbetar främst inom tvistelösning. Hon är även verksam inom byråns rekonstruktions- och obeståndsgrupp och har särskild erfarenhet av företagsrekonstruktioner.